About me?

จะเรียกตัวเองว่ากราฟฟิกดีไซน์เนอร์รึนักวาดภาพประกอบก็อายๆแฮะ -_-”
เอาเป็นว่าฝีมือพอไปวัดไปวาได้ เพราะจริงๆชอบกินและนอนมากกว่า

Be Sociable, Share!